Tổng quan

Tổng quan

16/08/2023

Khu công nghiệp Đức Hòa III đang được các nhà đầu tư quan tâm để mở rộng qui mô sản xuất cũng như định hướng phát triển bền vững tại Việt Nam, đáp ứng được tất cả các nhu cầu diện tích lớn, nhỏ của các nhà đầu tư

 

Tổng quan

16/08/2023

Khu công nghiệp Đức Hòa III đang được các nhà đầu tư quan tâm để mở rộng qui mô sản xuất cũng như định hướng phát triển bền vững tại Việt Nam, đáp ứng được tất cả các nhu cầu diện tích lớn, nhỏ của các nhà đầu tư

 

Đăng kí nhận thông tin